در این رزمایش از جنگنده های پیشرفته و موشک انداز و دیواره آتش پشتیبانی استفاده شد تا میزان قدرت حمله و دفاعی نیروهای هوایی ارتش سوریه در شرایط حساس منطقه سنجیده شود.

در این رزمایش تمام یگانهای هوایی در انجام ماموریتهای خود موفق عمل کردند تا میزان آمادگی شان در برابر هر گونه تجاوز احتمالی به خاک این کشور را نشان دهند.

بر این اساس، در رزمایش روز گذشته شرایط جنگی بر منطقه برگزاری حکمفرما بود و نیروی هوایی ارتش سوریه از تمام امکانات ویژه و متمایزش در زمینه پدافند هوایی، کشف و ردیابی اهداف دشمن و حمله به آنها را مورد آزمایش جدی قرار داد.

همچنین در رزمایش اخیر ارتش سوریه میزان مهارت خود در حمله به اهداف دشمن فرضی با دقت بالا را مورد سنجش قرار داد. در این عملیات هلی برن نظامیان در منطقه عملیاتی نیز به طور موفقیت آمیز برگزار شد.

در همین راستا ژنرال “داود عبدالله راجحه” معاون ستاد مشترک ارتش سوریه از میزان آمادگی ارتش سوریه در انجام ماموریتهای در زمین، هوا و دریا  محوله تمجید کرد.

روز گذشته همچنین نیروی دریایی سوریه در بخشهای مختلف بر اساس برنامه از پیش تعیین شده برای سال ۲۰۱۱ دست به انجام رزمایش گسترده زد. در این عملیات تاکتیکی از تسلحیات جنگی استفاده شد. موشکهای دریا به دریا، زمین به دریا از جمله تسلیحات مورد استفاده در رزمایش بود.

در این عملیات نیروی دریایی ارتش سوریه از تسلیحات پیشرفته استفاده کرد که به طور کاملا موفقیت آمیز توانست تمام اهداف دشمن فرضی را هدف قرار دهد.

“فهد جاسم الفریج” رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه با تاکید بر توانایی نیروی دریایی ارتش این کشور از آمادگی آنها برای دفاع از سوریه خبر داد.

خاطرنشان می شود در ماههای اخیر برخی جریانهای معارض سوری خواستار دخالت نظامی در سوریه برای سرنگونی نظام بشار اسد شده اند. این در حالی است که آرایش برخی از نظامیان در مرزهای مشترک سوریه با ترکیه و اردن شائبه احتمال دخالت نظامی در این کشور را تقویت کرده است

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :