چنین بنظر می رسد دولت آمریکا با نادیده گرفتن اصل تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران صرفا بر اساس نیازخود وضعیت را تحلیل می کند و در این خصوص عمدتا مسئولیت خود را بیشتر می نماید. از آنجایی که این وضعیت کاملا در جهت انفعال امنیتی آمریکا در حوزه افغانستان و ایران به حساب می آید، تلاش می کنند تا با طرح مسائل رسانه ای ابعاد حقوقی موضوع را چشم پوشی نموده و از هر گونه عذرخواهی از دولت و ملت جمهوری اسلامی طفره روند. آقای اوباما که خود حقوقدان است متاسفانه در برابر جامعه یهود آمریکا آنقدر احساس مسئولیت می کند تا مقابل درخواست هایی که برخلاف منافع ملی آمریکاست، زانو بزند ولی در خصوص وضعیت موجود و نقض حقوقی و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران فاقد اراده لازم برای رعایت و احترام حقوق بین الملل است. اگر به راستی مسئولین آمریکایی در خصوص جبران کردن این وضعیت به تدابیر صحیح و سازنده اندیشه می کردند، یقینا هزینه های آنها در عرصه بین المللی و منطقه ای تغییر می کرد .از انجائیکه عقلانیت راهبردی بر افکار مقامات آمریکا در تحولات امنیتی و استراتژیک حاکم نیست، مواضع و منافع دولت آمریکا همچون توپ بستکتبال دست به دست لابی آیپک و برخلاف منافع مردم آمریکا در حال پاس کاری است و دائما خیزها و پرتاب های آمریکایی در خارج از زمین فرود می اید وتمام تلاش انها ” اوت “می شود.

سوال اساسی اینجاست ، چگونه آقای پترائوس که دارای تجربیات مختلف در تحولات منطقه ای است و به خوبی معنای برد و باخت ژئوپولتیک را درک می‌کند، در برابر این وضعیت چشمان خود را می بندد و لب های خود را گاز می گیرد و صرفا در جلسات ویژه “ارزیابی از ضربه ” شرکت می‌نماید و با احتیاط “سناریو مجدد برای ازمون توانایی و آسیب های نبرد الکترونیک” در برابر ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدون انکه اثار این وضعیت را در پهنای شبکه روبوتیزه و نامتقارن امنیتی در منطقه و توازن جدید قدرت امنیتی تحلیل کند و انگاه سخن از همه گزینه در برابر ایران را تکرار کنند.

اقای دانیلون که به اهمیت اعتبار در عرصه جدید موازنه قدرت در منطقه اگاهی دارد بایستی بعد از ارزیابی دقیق از روند تحولات دیگر دراستفاده صحیح از کلمات و دوری از نمایش دیپلماتیک از خردورزی مناسب بهره مند شود.براستی سیاست خارجی آمریکا در شرایط فعلی فاقد یک معنای دقیق و حساب شده از توازن و اینده مواجه ومناسبات در منطقه است و کماکان در گرداب متغیرها در حال غوطه خوردن می باشد. اگر مسئولین واشنگتن یک نگاه حتی حداقلی به برخی از نقطه نظرات آقای برژینسکی داشتند، می توانستند جایگاه سیاست خارجی آمریکا از شرایط موجود و در راستای منافع مردم آمریکا و نه صرفا تل آویو سامان دهند و درانتخاب رویکرد مناسب نسبت به منطقه و خروج از تقابل به عرصه غیر تقابلی مسیرهای جدید در جهت منافع مردم منطقه را ادراک می کردند زیرا تجربه نشان داده است که در هر کجا ادبیات تهدید علیه ایران و منطقه را افزایش داده‌اند متعاقب آن شکست های پی در پی نصیب مولفه های تهدید شده است.

یادداشت: محمد بروجردی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :