ظرف چند دقیقه، پلیس بزرگراه “برادوی” را مسدود کرد و پناهگاه معترضین را محاصره کرد. چند دقیقه پس از آغاز جمع آوری اردو توسط پلیس، آتش شعله ور شد و گسترش پیدا کرد. با گذشت چند دقیقه از آتش سوزی یک ماشین آتش نشانی به سرعت آتش را خاموش کرد . 

ظرف ۱۵ دقیقه پس از رسیدن نیروهای پلیس، همه معترضین به قسمت شرقی بخش اصلی کتابخانه عمومی منتقل شدند. چند تن از معترضین به قسمت شرقی خیابان لینکلن متواری شدند و پلیس به تعقیب آنها پرداخت. تنها یک نفر از معترضین پس از بر افروختن اولین آتش دستگیر شد.

هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت‌ها و تعداد مجروحین احتمالی گزارش نشده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :