«یاسین عجلونی» همچنین افزود: این واقعه زمانی رخ می دهد که خداوند متعال «ملک عبدالله دوم» را به راه راست و واقعی هدایت خواهد کرد و از طریق وی امت اسلامی را نیز هدایت خواهد نمود!

او همچنین گفت: انشاءالله در سال ۱۴۴۶ هجری قمری، یعنی حدودا بعد از ۱۳ سال ما شاهد آزادی کامل بیت المقدس و بازگشت آن به صاحبان اصلی اش یعنی مسلمانان خواهیم بود.

این چهره وهابی در ادامه ادعاهای خود گفت: بر اساس روایات موجود، فرزند «ملک عبدالله دوم»، همان “مهدی منتظر” است که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد!

وی افزود: ما در حال حاضر حکومتی اسلامی که مانند حکومت پیامبر صلی الله باشد، نداریم. انشاءالله «محمد» فرزند «ملک عبدالله» به خلافت خواهد رسید و همان حکومت اسلامی را بنا خواهد کرد!

گفتنی است پیش از روی کارآمدن آل سعود در عربستان سعودی، هاشمیون کلیدداران کعبه به شمار می رفتند و این به معنی حکومت داری آنان در آن منطقه بود. هاشمیون از اجداد پادشاه فعلی اردن هستند.