خانواده شهید مقدم در پاسخ، از درخواست رئیس جمهور استقبال اما اعلام می کنند که حاضر به پذیرش مشایی نیستند و اگر دکتر احمدی نژاد خواهان دیدار با خانواده این شهید است، از آوردن مشایی صرف نظر کند.

این گزارش حاکیست که رئیس جمهور با شرط خانواده شهید مقدم مخالفت کرده و این دیدار منتفی شده است.
منبع: سیاست نامه
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :