شنیده ها حاکی از آن است که پیش تولید رسوایی اواخر سال ۹۰ آغاز خواهد شد و فیلمبرداری آن به بهار سال آینده موکول شد.

لازم به ذکر است، پیش از این قرار بود «رسوایی» با نام «اخراجی های ۴» جلوی دوربین برود، که کارگردان نام آن را به «رسوایی» تغییر داد.

این فیلم داستان زندگی یک روحانی را روایت می کند.