انتشار اخبار و گزارش های گوناگون در رسانه های مختلف نشان از وجود و عمق این گونه معضل در چنین جوامعی دارد.

عربستان سعودی نیز از جمله این جوامع است که از داشتن افرادی سودجو که همواره از عقاید دینی و احساسات مردم برای کسب درآمد استفاده می کنند، رنج می برد. در همین راستا چند روز پیش رسانه های عربستانی از اعدام یک زن دعانویس خبر دادند.

در پی انتشار چنین خبری «عبدالمحسن العبیکان» از شیوخ سرشناس سعودی که مشاور امور دینی کاخ پادشاهی سعودی نیز به شمار می رود، طی اظهاراتی پیشنهاد جالبی برای محو شدن و از بین رفتن پدیده دعانویسی، سحر، جادو، رمالی و غیره ارائه داد.

بر همین اساس «العبیکان» پیشنهاد داد که در هر یک از بیمارستان های سراسر عربستان سعودی بخشی جدید راه اندازی شود بنام «درمان از طریق دعا»  تا از این طریق جلوی سوء استفاده دعانویسان، ساحران، جادوگران، رمالان و غیره گرفته شود.

وی در ادامه می افزاید: بهتر است در بخش «درمان از طریق دعا»، افرادی که مورد تأیید هستند و از آیات قرآن و ادعیه صحیح به جای عبارت های عجیب غریب و وردهای مخصوص برای درمان استفاده می کنند، بکار گرفته شوند.