بر اساس این گزارش، سفیر عربستان در نواکشوت با بسیاری از وزیران دولت موریتانی در چارچوب تحرکات گسترده خود برای جلوگیری از گسترش تشیع دیدار کرده است.

به گفته محافل موریتانیایی، مقامات سعودی تلاشهای فزاینده ای برای جلوگیری از فعالیتهای پیروان اهل بیت(ع) در موریتانی انجام می دهند.

به گفته این محافل، موریتانی اخیرا وزیر کشور خود را بنا به دعوت برخی شخصیتهای بانفوذ سعودی به عربستان اعزام کرده است.

بر اساس این گزارش، چند سالی است که سرمایه گذاریهای عربستان در موریتانی کاهش یافته است که به طور مشخص از زمان روی کار آمدن محمد ولد عبدالعزیز به عنوان رئیس جمهوری این کشور بوده است.

همچنین سطح روابط موریتانی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سبب نزدیک شدن نواکشوت به تهران و سفرهای متقابل میان مقامات ایرانی و موریتانیایی به طور چشمگیری کاهش یافته است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :