وی تصریح کرد: پس از اجرای عملیات هم کدی شهرستانهای شهریار، ملارد، رباط کریم، اسلامشهر، شهرستان جدید بهارستان، ورامین، پاکدشت، شهرستان جدید پیشوا، دماوند و فیروزکوه با تهران هم کد شده و شماره تلفن مشترکان این شهرستان ها از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر می یابد.

عضو هیئت مدیره مخابرات استان تهران افزود: تجهیزات فنی اجرایی هم کدی برای ۳۰ شهر و ۳۴۶ روستا در استان تهران در ۵۳ مرکز شهری و ۷۹ مرکز روستایی مستقر شده است.

وی ادامه داد: سه شماره اول بیشتر تلفنهای مشترکان در ۱۰ شهرستان مذکور به چهار شماره تغییر کرده و مابقی شماره ها بدون تغییر باقی می مانند.

یافتیان بیان کرد: مشترکان می توانند در صورت نیاز به شماره تلفن های جدید، با ۱۱۸ و ۱۹۰( واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران) تماس بگیرند و یا به سایت WWW.TCT.IR مراجعه کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :