به گزارش این موسسه، طرح مذکور خطر بزرگی برای مسجد مبارک الاقصی به شمار می رود و منجر به آشکار شدن باب النبی واقع در زیر باب المغاربه که به سوی مناطق واقع در زیر مسجد الاقصی باز می شود، خواهد شد.این طرح همچنین بر روی دیوار براق و کل دیوار بخش جنوب غربی مسجد مبارک الاقصی تاثیر خواهد گذاشت و در عین حال، منجر به تخریب آثار و باستانی اسلامی و عربی خواهد شد. علاوه بر این، این طرح بخشی از طرح یهودی سازی کامل منطقه براق است که موسسه الاقصی قبلا از آن خبر داده بود.

شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی دیروز سه شنبه از طرح آماده شده توسط خاخام “شموئیل رابینوویچ” مدیر صندواق حفظ میراث براق که یک شرکت دولتی وابسته به دولت عبری است و زیر نظر مستقیم نخست وزیر اداره می شود، خبر داد که بر اساس آن، باید محل عبادت زنان یهودی در صحن براق که به دروغ نام “صحن ندبه” از آن یاد می شود، خبر داد.

کلیدواژه ها : ,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :