الهى از نماز و روزه ام توبه کردم بحق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :