ایشان گفتند: پس ما چند قدمی با آن حضرت برداشتیم یک مرتبه خود را در حرم مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام یافتم. به حرم مشرف شدیم و به همان کیفیت به تهران بازگشتیم. یک مرتبه حضرت به من فرمودند آقا سید کریم بیا به زیارت قبر آقا سید علی مفسر برویم.

وقتی به مقبره ی آقا سید علی در شهر ری رسیدیم دیدم وی از قبر بیرون آمد و اظهار ادب و خلوص به محضر حضرت ولی عصر عجل الله فرجه نمود و بعد به من گفت آقا سید کریم سلام مرا به آقا شیخ مرتضی زاهد برسانید و به او بگویید چرا حق رفاقت و دوستی مرا فراموش کرده ای و به دیدن من نمی آیی؟