حضرت جواب داد:- من گناهی نکرده بودم که بگریزم و مسیر هم آن قدر تنگ نبود که کنار بروم تا راه تو باز شود. از هر کجا که می خواستی می توانستی بروی . ماءمون پرسید:- تو کیستی ؟حضرت پاسخ داد:- من محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالبم !ماءمون پرسید:- از علم و دانش چه بهره ای داری ؟امام علیه السلام جواب داد:- می توانی اخبار آسمان ها را بپرسی !ماءمون از او جدا شد و به راه خود ادامه داد، باز سفیدی بر روی دستش ‍ بود می خواست با آن شکار کند.ماءمون باز را رها کرد و باز دنبال دراّجی پرواز کرد، به طوری که مدتی از دیده ها ناپدید شد و پس از زمانی ، در حالی که ماری (۷۷) را زنده صید کرده بود، بازگشت . ماءمون ماری را جای مخصوص گذاشت . سپس به اطرافیانش گفت :- مرگ آن کودک ، امروز – به دست من – فرا رسیده است !آن گاه از همان راهی که رفته بود برگشت به همان محل که رسید فرزند امام رضا علیه السلام را دید که در بین تعدادی از کودکان است ، احضار کرد. از او پرسید:- تو از اخبار آسمان و زمین چه می دانی ؟امام جواد علیه السلام پاسخ داد:- من از پدرم و پدرانم از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ایشان از جبرئیل و جبرئیل از پروردگارم جهانیان شنیدم که فرمود:میان آسمان و زمین دریایی است مواج و متلاطم که در آن مارهای است که شکم هاشان سبز و پشت هاشان نقطه های سیاه دارد، پادشاهان آنها را با بازهای سفیدشان شکار می کنند تا دانشمندان را با آنها بیازمایند!ماءمون با شنیدن این پاسخ گفت :- تو و پدرانت و جدت و پروردگارت همه راست گفتید!

این خبر را به اشتراک بگذارید :