سردار جوانی در طول حضور خود در اداره سیاسی سپاه، اقدامات مهمی چون تشکیل هسته های هادیان سیاسی در سپاه و راه اندازی هفته نامه صبح صادق را در کارنامه خود دارد. سردار نوری نیز در دوران فعالیت خود به عنوان معاون روابط عمومی بسیج، اقداماتی چون ایجاد کانون خبرنگاران افتخاری بسیج و برگزاری همایش بسیج و رسانه را به مرحله اجرا رسانده است.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :