جوانفکر از اتهام تحقیر و توهین به جنس زن تبرئه شده است.

شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران همچنین سرپرست روزنامه ایران را به سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است.

این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهی است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :