بین دعوای سبز و سرخ‌آبی     بین ما شیعه های قلابی
در یمن می کشند مردم را       گنده بک‌های چاق وهابی

تنها به تیغ ختنه مسلمان نمی ‌شوید                     اهل سیاه شاه شهیدان نمی‌شوید
وقتی اویس غرق به خون است و ساکتید        از نسل پاک حضرت سلمان نمی‌شوید

* * *

چرا نشسته‌ای ای شاه بی نشانه من               ببین چه کرده به شیعه سپاه اهریمن
اویس نقش زمین است و مادرش تنهاست       عقیق می چکد از قلب کودکان یمن

* * *

چون کاشی دیواره قصابی‌ها       مشغول نگاه قتل مرغابی‌ها
سرگرم خطای هند آنری* هستیم      غافل زگناه دست وهابی‌ها

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :