ربایندگان دوشنبه شب با چشم بسته و پس از یک ساعت و نیم گرداندن در خیابان‌ها مرا کنار خودروی خودم رها کردند.
خانواده دکتر صدر بر مبنای سوالات و خواسته‌های ربایندگان از دکتر علیرضا صدر، احتمال سازماندهی این ماجرا از سوی جریان انحرافی را قوی می‌دانند.
خانواده دکتر صدر گفتند: مقامات امنیتی اقدام به آدم ربایی را کار عناصر خودسر دانسته و وعده پیگیری و بررسی آن را داده اند.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :