دست گدایی پیش مردم دراز کنیم !فرمود:- این عبدالحمید! آیا گمان می کنی اگر کسی خود را وقف راه خدا کند، خداوند راه روزی را به روی او نمی گشاید؟ والله ! خداوند در رحمت خود را به روی او خواهد گشود.رحمت خدا بر کسی که خود را در اختیار ما گذاشته و ما را و امر ما را زنده نگه می دارد.عرض کردم :- اگر من پیش از آنکه به ملاقات قائم شما مشرف گردم ، بمیرم ، چگونه خواهم بود؟فرمود:- هر کدام از شما که می گوید:اگر قائم آل محمد (عج ) را ببینم به یاری او بر می خیزم ، مانند کسی است که در رکاب او شمشیر بزند و کسی که در رکاب وی شهید گردد، مثل این است که دوبار شهید شده است .(در روایت دیگری نقل شده :مثل کسی است که در رکاب او شمشیر زند؛ بلکه مثل کسی است که با وی شهید شود.)

این خبر را به اشتراک بگذارید :