سوزان مبارک در ادامه تهدیدات خود خطاب به دیکتاتورهای عرب و مقامات کشورهای عربی به ویژه حاشیه خلیج فارس اعلام کرد که ۴۰ فیلم غیر اخلاقی ۳۰ ساعته از این افراد در اختیار دارد که “صفوت شریف” آنها را ضبط کرده است.

در راستای این تهدید و در نخستین اقدام در شبکه اجتماعی فیس بوک در صفحه ای این پرسش مطرح شده که آیا پادشاه بحرین دارای رسوایی جنسی است.