روزی امام حسن علیه السلام حین غذا خوردن ، جلوی سگی که در نزدیکی ایشان ایستاده بود، چند لقمه غذا انداخت .کسی پرسید:- یابن رسول الله ! اجازه می دهید سگ را دور کنم ؟حضرت فرمود:- به حیوان کاری نداشته باش !من از خدایم حیا می کنم که جانداری نگاه به غذای من کند و من غذایش ندهم و برانمش !

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :