گروهی از سپاه دشمن جلوی او را گرفتند، او نتوانست پیش روی کند، به عقب برگشت و به خدمت پدر رسید. در این هنگام ، امام حسن علیه السلام نیزه را گرفت و به سوی دشمن شتافت . پس از مدتی ، با نیزه ای خون آلود نزد پدر آمد. هنگامی که محمد حنفیه آن شجاعت را از امام علیه السلام مشاهده کرد، بر اثر احساس شکست ، سرخ و سرافکنده شد. حضرت علی علیه السلام به او فرمود:- ناراحت نباش ! او پسر پیامبر و تو پسر علی هستی !

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :