رمان بادبادک باز | خالد حسینی قالب کتاب : PDF

رمان بادبادک باز | خالد حسینی پسورد : www.98ia.com

رمان بادبادک باز | خالد حسینی منبع : wWw.98iA.Com

رمان بادبادک باز | خالد حسینی با تشکر ا ز دوستان نودهشتیا  برای اسکن  این کتاب .

رمان بادبادک باز | خالد حسینی خلاصه داستان :

رمان با یک فلش بک ساده میشود ، فلش بکی که منجر به این میشود که یک مرد افغانی ساکن آمریکا ، شما را به دوران کودکی خود در افغانستان ببرد. و از همینجا است که جادوی حسینی با کلمات شروع میشود و اجزای داستان را یک به یک روی هم میگذارد.
در افغانستان دهه ۶۰ ، امیر ، نوجوانی از طبقه مرفه جامعه با «حسن» پسر خدمتکار خانه که یک هزاره ای است ، همبازی است. امیر رابطه ضعیفی با پدرش دارد و دوست دارد به نحوی این رابطه را استحکام بخشد.
نویسنده در همان هنگام که از دوستی حسن و امیر و بادبادک بازیشان میگوید از چهره عمومی و جامعه افغانستان حرف میزند و در فصول بعدی از جنگ و آوارگی و غربت نشینی صحبت میکند.
درست زمانی که شخصیت اول داستان موقعیت خود را در آمریکا استحکام بخشیده با تماس یک دوست قدیمی به افغانستان برمیگردد تا در آنجا به دنبال یک پسر بچه افغانی بگردد ….

این خبر را به اشتراک بگذارید :