به نام خدای کعبه

حمد و سپاس بیکران معبودی را که بر ما منت نهاد و طواف معبد عشق و زیارت مرقد

معشوق و دخت گرانقدرش به همراه زیارت قبور مطهر و به گُل نشسته مظلومان خفته در

بقیع را قسمت و روزیمان نمود.

به شکرانه این لطف الهی مشتاق دیدارتان هستیم و قدوم مبارکتان را ارج می نهیم.

………….و بانو

پذیرایی:………    ../../….  از ساعت ……..الی ………… بصرف …………..

مکان: ……………………………………………………………………………..

منبع :  ایران مجری – فریبا علومی یزدی

این خبر را به اشتراک بگذارید :