بنا به گفته این سایت، قذافی این وصیتنامه را در هفدهم ماه جاری میلادی (اکتبر) چند روز قبل از کشته شدنش نوشته و آن را به سه نفر سپرده تا در صورت مرگش آن را اعلام کنند.
قذافی این وصیتنامه را با آیه‌ای از قرآن آغاز کرده و وصیت کرده است تا جسد وی را غسل ندهند و براساس تعالیم اسلامی و در همان پیراهنی که می‌میرد دفن کنند.
در این وصیتنامه قذافی همچنین خواسته است تا با خانواده او از جمله زن‌ها و کودکان رفتار خوبی بشود و ملت لیبی هویت خود و تاریخ و دستاوردهای خود را حفظ کند.
وی در ادامه با تاکید بر استمرار مقاومت علیه بیگانگان آورده است: وصیت می‌کنم تا در مقابل دشمنان خارجی که به کشور ما هجوم آورده‌اند مقاومت کنید و این مقاومت را ادامه دهید.
قذافی در ادامه آورده است: همه می‌دانند که ما آزاده هستیم و در حالی که می‌توانستیم زندگی شخصی آرامی داشته باشیم و با اشغالگران معامله کنیم اما مقاومت را برگزیدیم و اینکه از شرف و عزت خود دفاع کنیم و اگر به این زودی‌ها پیروز نشویم به همگان درسی خواهیم داد تا نسل‌های بعد از ما آن را فراموش نکنند چرا که انتخاب میهن، قهرمانی است و فروختن آن خیانت و تاریخ غیر از این نمی‌نویسد؛ هرچند بخواهند آن را وارونه جلوه دهند.
وی در پایان آورده است که سلامش را به تک تک افراد خانواده و آزادگان لیبی و جهان برسانند.
از سوی دیگر مشایخ قبایل قذاذفه با درخواستی از شورای انتقالی لیبی رسما از این شورا خواستند تا جسد قذافی و پسرش را تحویل این قبیله دهند تا براساس موازین شرعی در سرت به خاک سپرده شود

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :