وزن ۵۸- کیلوگرم مردان( وزن دوم)

۱- جویل گونسالس بونیلا از اسپانیا با ۲۵۷.۸۱ امتیاز

.

.

.

۷- میثم باقری با ۱۰۵.۳۰ امتیاز

۴۹- علی شاکری با ۲۷.۵۰ امتیاز

وزن ۶۸- کیلوگرم( وزن چهارم)

۱- محمد باقری معتمد از ایران با ۲۶۴.۱۴ امتیاز

.

.

.

۲۵- یاسین اکبر نتاج با ۲۵.۲۰ امتیاز

وزن ۸۰- کیلوگرم(وزن ششم)

۱-علیرضا نصر آزادانی از ایران با ۲۱۰.۲۸ امتیاز

۲- فرزاد عبدالهی با ۱۹۲.۵۶ امتیاز

.

.

۱۱- مسعود حجی زواره با ۱۰۱.۸۰ امتیاز

وزن ۸۰+ کیلوگرم( وزن هشتم)

۱- یوسف کرمی از ایران با ۲۱۷.۶۰ امتیاز

.

۳-حسین تاجیک از ایران با ۱۵۲.۳۴ امتیاز

.

.

۸- کورش رجلی از ایران با۹۶.۸۰ امتیاز

وزن ۴۹- کیلوگرم زنان( وزن دوم)

۱- “وو جینگ” از چین با ۳۲۰.۸۰ امتیاز

.

.

.

۲۶- سارا خوش جمال فکری با ۵۳.۳۰ امتیاز

۶۸- فاطمه نعمتی با ۱۹.۰۶ امتیاز

۱۳۳- دینا پوریونس با ۹.۷۰ امتیاز

وزن ۵۷- کیلوگرم( وزن چهارم)

۱- یوژو هاو از چین با ۲۴۲.۱۰

.

.

.

۴- سمانه شش پری با ۱۳۰.۱۸ امتیاز

۱۷ سوسن حاجی پور با با ۱۷.۰۸ امتیاز

وزن ۶۷- کیلوگرم( وزن ششم)

۱-هوانگ کیونگ سیون از کره جنوبی با ۱۵۵.۲۰ امتیاز

.

.

.

۱۷- راحله آسمانی با ۷۴.۹۹ امتیاز

۱۹- پریسا فرشیدی با ۶۸.۳۸ امتیاز

وزن ۶۷+ کیلوگرم( وزن هشتم)

۱-اوانگه جالدی از فرانسه با ۳۱۸.۲۴ امتیاز

.

.

.

۵۱-سهیلا سیاحی با ۲۸.۹۵ امتیاز

این رده‌بندی در حالی اعلام شده است که باقری معتمد و یوسف کرمی حدود پنج ماه است در هیچ مسابقه بین المللی به میدان نرفته‌اند.