از سویی هم یک دیپلمات غربی و روزنامه وال استریت ژورنال گفته است، شواهد به دست آمده نشان می دهد ترور استاد برهان الدین ربانی در کویته طرح ریزی شده است.

گفته می شود در بررسی های تازه مقام های افغانستان مطمئن شده اند که شورای کویته در ترور آقای ربانی دست داشته است.

با آنکه حکومت پاکستان تعهد کرده است که با گروه حقیقت یاب افغانستان د مورد ترور استا برهان الدین ربانی کمک می کند اما تا اکنون گروه حقیقت یاب به دلیل عدم اجرای ویزا موفق نشده است به پاکستان سفر کند!

این خبر را به اشتراک بگذارید :