اخیراً یک پژوهشگر افغانستانی در دانشگاه یو.سی.ال لندن جایزه ویژه ای را برای تدوین رساله دکترا را در عرصه فیزیک اتمی دریافت کرد.

در خبرنامه سایت دانشگاه یو.سی.ال آمده است که پژوهشهای آقای شاران تفسیر منحصر به فردی از این پدیده، که از سوی «گروه مطالعاتی بین الملل برای بررسی واکنش فیزیکی اتم در زمان واقعی» تقدیر شده، ارائه می دهد.

در خبرنامه این دانشگاه همچنین آمده است که پژوهشهای آقای شاران، زیر نظر دکتر کالا فریا، استاد فیزیک اتمی دانشگاه و از محققان برجسته اتوفیزیک، در این اواخر توسط موسسه مطالعات فیزیک کوانتوم در آلمان در معرض آزمایش قرار گرفته و دستاورد مهمی برای درک بهتر این پدیده علمی به شمار می رود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :