رهبران راستگرای تندروی یهودی شب گذشته در جلسه علنی خود در منطقه غربی شهر قدس اعتراف کردند که اتهاماتی که از طرف رهبران فلسطینی بر ضد آنها زده می‌شود که هدف از حملات رسانه‌ای آنها در هفته‌های گذشته در برابر واقعیت گذاشتن فلسطینیان و تقسیم صحن مسجدالاقصی بین یهودیان و مسالمانان می‌باشد صحیح است.

بعضی از رهبران راستگرا تهدیداتی را بر ضد رهبران گروه چپ مطرح کردند که برخی از این تهددات به کشتن و مرگ ختم شد.

شرکت کنندگان در این جلسه به فرماندهان نظامی، چپگراها و حکومت اسرائیل اعتراض کردند، زیرا پلیس اسرائیل اجازه نمی‌دهد که یهودیان به بالای کوه هیکل (صحن‌های مسجد الاقصی از نظر یهودیان) رفته و در آنجا نماز بخوانند، در حالیکه این اجازه به مسلمانان داده می‌شود.

آنها از یهودیان خواستند که با هجوم هزاران نفری این امر را به یک واقعیت تبدیل کنند، در حالیکه حکومت اسرائیل در برابر خشونت اعراب سکوت کرده است. آنها تصمیم گرفتند تا چنین زیارتی را بزودی برپا کنند.

پروفسور هلیل فایس رئیس این جلسه گفت: «اکنون خواسته ما زیارت نیست، بلکه ساخت دوباره هیکل یهودی مقدس لازم است». هلیل فایس این اخبار که یهودیان می‌خواهند مسجد القصی و گنبد صخره را خراب کنند را تکذیب کرد و مدعی شد که آنها می‌خواهند هیکل یهودی را بدون تعرض به مساجد مسلمانان بسازند، اما وی گفت که صحن مسجدالاقصی برای یهودیان است.