در جریان مراسم اقای کراکر خواست تا آب بنوشد که ناگهان چشم خبرنگار تیز بین ما به کف کفش پاره شده اقای سفیر افتاد وعکس گرفت.

جالب اینجاست که از یک ماه به این سو نیروهای امریکایی در هرات تدابیر شدید نظامی برای حضور اقای سفیر در مراسم افتتاح ارگ اختیارالدین که باهزینه خود امریکایی ها بازسازی شده است اتخاذ کرده بودند.

احتمال میرود که سردگمی امریکایی ها در کشور ما انقدر زیاد شده که به خود هم نمی رسند.

تدابیر انقدر از قبل برای تامین امنیت جان  اقای سفیر گرفته شده بود که هیچ فرد غیر دولتی نزدیک اقای سفیر نمی توانست برود.

رایان کراکر سه ماه است که در سمت سفیر امریکا در افغانستان انجام وظیفه می کند.

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110171623534773.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110171623534359.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110171623531681.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110171623533590.jpg

این خبر را به اشتراک بگذارید :