عرب بیابان نشینى را دیدم که همواره به پسرش مى گفت :

یا بنى انک مسئول یوم القیامه ماذا اکتست ولا یقال بمن انتسبت : از تو در قیامت مى پرسند عملت چیست ؟ نمى پرسند که پدرت کیست ؟

جامه کعبه را که مى بوسند

او نه از کرم پیله نامى شد

با عزیزى نشست روزى چند

لاجرم همچو او گرامى شد

این خبر را به اشتراک بگذارید :