میشیگان، ایالتی است در ایالت‌های غرب میانه آمریکا. پایتخت آن لنسینگ است.آب و هوای میشیگان سرد و زمستانی است و در مرز با کشور کانادا قرار دارد.

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651162452.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651162380.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651164575.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651164976.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651162677.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651161811.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651163833.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651163743.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651162392.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651162254.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651161455.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651164002.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651161609.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651164161.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651163825.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651161638.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651161839.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651161876.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651162516.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201110/201110120651162609.jpg

منبع : افغان پیپر

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :