شخصى از یکى از عربهاى غیر خالص بغداد پرسید: ((در باره نوجوانانى که هنوز در چهره آنها مو روییده نشده چه نظر دارى ؟ ))

لا خیر فیهم مادام احدهم لطیفا بتخاشن ، فاذا خشن یتلاطف .

خیرى در آنها نیست ، زیرا تا هنگامى که نازک اندامند، تندخویى کنند، و وقتى که سخت انداز و درشت شدند، نرمخویى نمایند.

امرد آنگه که خوب و شیرین است

تلخ گفتار و تند خوى بود

چون به ریش آمد و به لعنت شد

مردم آمیر و مهرجوى بود

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :