کوته نکنم ز دامنت دست

ور خود بزنى به تیغ تیزم

بعد از تو ملاذ و ملجاءیى نیست

هم در تو گریزم ، آر گریزم

او را سرزنش کردم و گفتم : ((چه شده و چرا هواى نفس فرومایه ات بر عقل گرانمایه ات چیده شده است ؟)) او مدتى اندیشید و سپس ‍ گفت :

هر کجا سلطان عشق آمد، نماند

قوت بازوى تقوا را محل

پاکدامن چون زید بیچاره اى

اوفتاده تا گریبان در وحل

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :