شهید رجایی با شش مقام دولتی و چهار خبرنگار به سازمان ملل رفت
مهر ۱۳۵۹ خورشیدی

شهید رجایی در سازمان ملل

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :