ستاره شناسى (که از آسمانها خبر مى داد و با دیدن اوضاع ستارگان ، از نهانها پرده برمى داشت ) یک روز به خانه اش آمد، دید مرد بیگانه اى با همسرش خلوت کرده است ، عصبانى شد، و آن مرد را به باد فحش و ناسزا گرفت ، رسوایى و شورى بر پا شد، صاحبدلى که آن ستاره شناس را مى شناخت و از وضع او و خانواده اش با خبر بود گفت :

تو بر اوج فلک چه دانى چیست ؟

که ندانى که در سراى تو کیست ؟!

این خبر را به اشتراک بگذارید :