یک روز چند نفر از اطرافیان سلطان محمود غزنوى به حسن میمندى (وزیر دانشمند سلطان محمود ) گفتند: ۰ ((امروز پادشاه هنگام مشورت در مورد فلان موضوع ، به تو چه گفت ؟))

حسن میمندى جواب داد: ((آنچه گفته ، از شما نیز پوشیده نیست .))

گفتند: ۰ ((شاه آنچه را با تو گوید، روا نداند که به امثال ما بگوید.))

حسن میمندى گفت : ((سلطان به اتکاى اینکه مى داند من راز او را فاش ‍ نمى کنم با من مشورت مى کند، بنابراین شما هم آن را از من نپرسید و افشاى آن را از من نخواهید.))

نه سخن که برآید بگوید اهل شناخت

به سر شاه سر خویشتن نباید باخت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :