وی تصریح کرد: بر اساس اصل نودم قانون اساسی وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وظیفه قضایی نیست بلکه وظیفه‌ای سیاسی و معنوی است.

حسینی تصریح کرد: نظارت مجلس بر رفتار قوا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ استطلاعی است و چنانچه تخلف دستگاهی در این کمیسیون احراز شد‌، باید آن را برای رسیدگی به دستگاه قضایی اعلام کند.

وکیل رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۵ تصریح دارد اگر جرم و تخلفی در کمیسیون مربوطه در مجلس احراز شد، می‌تواند به دستگاه قضایی اعلام کند.

حسینی افزود: اینکه گفته شود در صورت احراز تخلف آقایان مشائی و بقایی برای آنها حکم انفصال از خدمت صادر می‌شود، اظهار نظر غیر قانونی و ناشی از عدم آگاهی از قوانین این کمیسیون است.

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نمی‌تواند رأساً درباره هیچ کسی حکم صادر کرده یا اقدامی فراتر از آنچه قانون معین کرده، انجام دهد.

این حقوقدان با بیان اینکه بررسی تخلفات افراددر کمیسیون اصل ۹۰ هم مورد تردید است، گفت: طبق قانون اساسی اگر کسی نسبت به طرز کار قوای سه گانه اعتراض داشته باشد‌، می‌تواند به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند.

حسینی افزود: اشاره قانون اجرای اصل ۹۰ به “طرز کار هر یک از قوا و دستگاه‌ها” مفهومی کلی از روند رایج در این مجموعه‌هاست و در قانون مذکور، رسیدگی به اتهامات و تخلفات افراد پیش بینی نشده است.

وی در عین حال معتقد است به فرض آنکه کمیسیون اصل ۹۰ خود را دارای صلاحیت رسیدگی به تخلفات افراد بداند، نهایتا باید احراز تخلفات را به دستگاه قضایی اعلام کند و هر اقدامی غیر از این فراقانونی است.

وکیل اسفندیار رحیم‌مشائی در بخش پایانی گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت پرونده‌ متشاکیان موکلش اظهار داشت: پرونده‌ها در مرحله دادسرا قرار دارند و هنوز هیچ کدام از آنها منجر به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارجاع نشده‌اند.

حسینی افزود: در این مرحله بازپرس یا دادیار رسیدگی‌کننده باید متهم را برای پاسخگویی احضار کنند که برخی افراد احضار شده و به دادسرا نیز رفته‌اند و برخی دیگر هم در روزهای آینده احضار خواهند شد.

وی در عین حال با توجه به ممنوعیت قانونی افشای جزئیات پرونده‌ها، از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :