پزشک نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گله کرد که من براى درمان یاران به اینجا آمده ام ، ولى در این مدت ، کسى به من توجه نکرد، تا خدمتى را که بر عهده من است انجام دهم .

پیامبر صلى الله علیه و آله به او فرمود: ((این مردم (مسلمان )در زندگى شیوه اى دارند که تا اشتها به غذا بر آنها غالب نشود، غذا نمى خورند، و وقتى که مشغول غذا خوردن شدند تا اشتها دارند و هنوز سیر نشده اند، دست از غذا بر مى دارند.)) (از این بو همواره سلامت و تندرست هستند و نیاز به مراجعه به طبیب ندارند.)

پزشک گفت : راز مطلب را یافتم ، همین شیوه موجب تنگدستى آنها شده است ، خاضعانه به پیامبر صلى الله علیه و آله احترام کرد، و از محضرش ‍ رفت .

سخن آنگه کند حکیم آغاز

یا سر انگشت سوى لقمه دراز

که ز ناگفتنش خلل زاید

یا ز ناخوردنش به جان آید

لاجرم حکمتش بود گفتار

خوردش تندرستى آرد بار

این خبر را به اشتراک بگذارید :