سائلى از اهالى مغرب (قسمتهاى آفرقاى شمالى ) در شهر حلب (واقع در سوریه ) بازرگانان عرب آمد و گفت : ((اگر شما انصاف مى داشتید، و ما قناعت ، رسم سؤ ال و گدایى از جهان برداشته مى شد.))

اى قناعت ! توانگرم گردان

که وراى تو هیچ نعمت نیست

گنج صبر، اختیار لقمان است

هر که را صبر نیست ، حکمت نیست

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :