همراه اگر شتاب کند در سفر تو بیست !

دل در کسى نبند که دل بسته تو نیست

چو نبود خویش را دیانت و تقوا

قطع رحم بهتر از مودت قربى

یاد دارم در مورد این شعر، شخصى مدعى من شد و به من اعتراض کرد و گفت : خداوند در قرآن از قطع رحم نهى کرده و به دوستى خویشان امر فرموده است (۲۲۵) و آنچه را که تو در این شعر گفته اى ، برخلاف قرآن است ، گفتم : ((اشتباه مى کنى ، بلکه موافق با قرآن است مگر نشنیده اى که خداوند در قرآن مى فرماید:

…و ان جاهداک لتشرک بى ما لیس لک به علم فلا تطعهما:

((اگر پدر و مادر (مشرک باشند و )تلاش کنند که براى من همتایى قرار دهى که به آن علم ندارى ، از آنها پیروى نکن . ))

(عنکبوت / ۷ )

(بنابراین قطع رحم و ترک اطاعت از آنها در بعضى از موارد رواست . )

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد

فداى یکتن بیگانه کاشنا باشد

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :