در پاسخ گفت : بلبلان را بر روى درخت و کبکها را بر روى کوه ، غورباغه ها را در میان آب ، و حیوانات مختلف را در میان جنگل دیدم ، همه مى نالیدند، فکر کردم که از جوانمردى دور است که همه در تسبیح باشند و من در خواب غفلت .

دوش مرغى به صبح مى نالید

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

یکى از دوستان مخلص را

مگر آواز من رسید بگوش

گفت : باور نداشتم که تو را

بانک مرغى چنین کند مد هوش

گفتم : این شرط آدمیت نیست

مرغ تسبیح گوى و من خاموش

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :