عکس زیر از خبرگزاری فرانسه همسر دو رئیس جمهور را کنار هم نشان می دهد.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :