دانلود کامل سریال وضعیت سفید با لینک مستقیم

دانلود کامل سریال وضعیت سفید با لینک مستقیم

Cast:Setare Eskandari, Afsane Baygan, Hassan PourShirazi, Afsane Chehre Azad, Linda Kiani, Asha Mehrabi
Year: ۱۳۹۰
Director:Hamid Nematollah
خلاصه: به هنگام شروع موشک باران تهران از زمستان ۱۳۶۶ اعضای خانواده‌‌ای پرجمعیت که تقریباً همه با هم قهر هستند و اختلاف دارند برای دوری از حملات دشمن ساکن باغ مادرشان در روستایی واقع در حومه تهران می‌شوند. روستایی که مدرسه اصلی آن تبدیل به محل اسکان بخشی از اهالی جنگ زده شده است. استقرار این خانواده در باغ و هم‌جواری آنها با مردم روستا که در اوج همدلی بسر می‌برند، حوادث گوناگونی را برای خانواده رقم می‌زند که باعث درک آنها از مشکلات یکدیگر و ریشه‌های بی‌اهمیت اختلافاتشان می‌شود. آنها در طی این ماجراها درمی‌یابند که استعداد کمک و یاری به یکدیگر را دارند و…

زمان پخش: یکشنبه ۳ مهر شبکه ۱ _ ساعت ۲۲:۱۵

دانلود قسمت یک ۱ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت دو ۲ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت سه ۳ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت چهار ۴ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت پنج ۵ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت شش ۶ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت هفت ۷ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت هشت ۸ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت نه ۹ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت ده ۱۰ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت یازده ۱۱ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت دوازده ۱۲ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت سیزده ۱۳ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت چهارده ۱۴ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت پانزده ۱۵ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت شانزده ۱۶ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت هفده ۱۷ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت هجده ۱۸ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت نوزده ۱۹ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست ۲۰ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و یک ۲۱ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و دو ۲۲ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و سه ۲۳ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و چهار ۲۴ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و پنج ۲۵ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و شش ۲۶ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و هفت ۲۷ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و هشت ۲۸ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت بیست و نه ۲۹ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت سی ۳۰ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت سی و یک ۳۱ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت سی و دو ۳۲ سریال وضعیت سفید

دانلود قسمت سی و سه ۳۳ سریال وضعیت سفید

این خبر را به اشتراک بگذارید :