وزیر اطلاعات گفت: شرکت‌های هرمی بعد از فعالیت‌هایی که در تهران داشتند و پس از ضربه‌هایی که خوردند فعالیت‌های خود را به شهرستان‌های دیگر منتقل کردند که از جمله آن‌ها اصفهان بود.