عذر قصیر خدمت آوردم

که ندارم به طاعت استظهار

عاصیان از گناه توبه کنند

عرفان از عبادت استغفار

عابدان پاداش اطاعت خود را مى خواهند و بازرگانان بهاى کالاى خود را مى طلبند. من بنده امید آورده ام نه اطاعت و به گدایى با دست تهى آمده ام نه با کالا و تجارت .

اصنع بى ما انت اهله

با من همان گونه که تو شایسته آن هستى رفتار کن .

بر در کعبه سائلى دیدم

که همى گفت و مى گرستى خوش

من نگویم که طاعتم بپذیر

قلم عفو بر گناهم کش

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :