به دنبال این اقدام تعدادی از خرده فروشان شهر در اعتراض به تصمیم متخذه مبنی بر عدم پهن کردن بساط خرده فروشی در این شهر دست به اعتصاب زده و خواستار حضور استاندار المفرق جهت پاسخگویی به ایشان شدند.
اعتصاب کنندگان اعلام کرده‌اند، در صورت عدم حضور استاندار و پاسخگویی به ایشان پیگیر امر خواهند بود و تعدادی از آنها تاکید کردند به تبعیت از دوست و همکار خود دست به خودسوزی خواهند زد.
شهرداری المفرق پس از صدور فرمان عدم پهن کردن بساط خرده فروشی، دکه‌هایی را برای خرده فروشان تدارک دید و اعلام کرد، خرده فروشان من بعد برای فروش اجناس خود باید از این دکه‌ها استفاده کنند و اجاره هر دکه ۱۰۰ دینار هزینه دربرخواهد داشت.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :