بر پایه این گزارش، حتی یکی از کارمندان ساده یک سازمان که منشی یک دفتردار بوده است نیز، از سوی گروه انحرافی به عنوان فرماندار جدید انتخاب و برای او حکم صادر شده است.

گفته می شود گروه انحرافی احکام متعدد دیگری برای مسئولیت های استانی و شهرستان ها صادر کرده و راس این گروه‬ شخصا این انتصابات را پیگیری می کند.

گروه انحرافی برنامه های جدیدی را برای دور جدید سفرهای استانی و در آستانه انتخابات اسفندماه در نظر گرفته و به نظر می رسد تغییرات مدیریتی اخیر هم در راستای اهداف این گروه برای انتخابات مجلس نهم باشد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :