بعد از اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس با ۲۷.۲۱ درصد در رده دوم قرار دارد. کروم به ۲۳.۳ درصد، سفری با ۵.۳۱ درصد و اوپرا با ۱.۶۷ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

در میان کاربران ایرانی نیز همچنان استفاده از اینترنت اکسپلورر رایج‌تر است. ۵۴.۸۹ درصد از کاربران اینترنت در ایران از این مرورگر برای وب‌گردی استفاده می کنند. ۳۱.۴۵ درصد نیز فایرفاکس را مورد استفاده قرار می‌دهند. کروم با ۶.۵ درصد، اوپرا با ۵.۹۵ درصد و سفری با ۰.۸ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

با مقایسه آمار مرورگرهای مورد استفاده توسط کاربران ایرانی و کابران اینترنت در جهان، می توان دریافت که استفاده از مرورگر گوگل کروم در ایران نسبت به دیگر نقاط جهان، هنوز چندان فراگیر نشده است. تفاوت ۱۷ درصدی آمار استفاده از کروم در ایران و متوسط جهانی آن، مؤید این نکته است. این درصد بین اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس تقسیم شده است.

از میان نسخه‌های مختلف اینترنت اکسپلورر، نسخه ۸.۰ آن با ۲۸.۹۹ درصد در بالای نمودار مرورگرهای مورد استفاده کاربران اینترنت در جهان است. فایرفاکس ۳.۶ با ۱۹.۳۹ درصد، اینترنت اکسپلورر ۷.۰ با ۹.۳۷ درصد، اینترنت اکسپلورر ۶.۰ با ۵.۰۴ درصد و فایرفاکس ۴.۰ با ۳.۷۳ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

در مورد ایران آمار اندکی متفاوت است؛ رده اول و دوم در دست اینترنت اکسپلورر است. مرورگر اینترنت اکسپلورر ۸.۰ با ۳۲.۴۳ درصد و اینترنت اکسپلورر ۷.۰ با ۹.۵۶ درصد به ترتیب در رده اول و دوم قرار دارند. فایرفاکس ۳.۶ با ۸.۳ درصد، اینترنت اکسپلورر ۶.۰ با ۷.۸۸ درصد و فایرفاکس ۵.۰ با ۷.۵۱ درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

البته آمار ارائه شده از سوی statcounter، کاهش در روند استفاده از اینترنت اکسپلورر در میان کاربران اینترنت در جهان و ایران را طی یک سال اخیر نشان می دهد.

در مورد کاربران جهانی، آمار استفاده از اینترنت اکسپلورر کاهش چشم‌گیری نشان می‌دهد و در مقابل، استفاده از کروم رشد بسیار خوبی داشته است. به نسبت سال قبل، حدود ۱۰ درصد از کاربران اینترنت اکسپلورر کاسته شده و همین میزان به کاربران کروم اضافه شده است. تمایل به استفاده از فایر فاکس نیز طی ماه‌های اخیر اندکی کاهش داشته است.

در ایران نیز کاربران اینترنت اکسپلورر طی یک سال گذشته ۱۰درصد کمتر شده که بیشترین کاهش را طی ۵ ماه اخیر می‌توان دید. در مقابل فایرفاکس رشد خوبی داشته و کروم و اوپرا نیز روند رشد کمی را داشته اند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :