ولی اکنون، دادستان اهواز تائید می کند سهراب بیگ با امضای مدارک قانونی، وکیل رسمی امیرمنصور خسروی، مدیر عامل بانک خصوصی آریا شده است.

در سوابق کاری سهراب بیگ در حال حاضر، وکیل دعاوی است، معاونت اجرایی قوه قضائیه در زمان آیت اله هاشمی شاهرودی، مشاور معاون حقوقی رئیس قوه، ریاست کل دادگستری استان گیلان دیده می شود.

وی همچنین پیش از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب حال حاضر تهران، رئیس کل دادگستری خوزستان بوده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :