رسول خدا (ص) فرموند: هر کس در کتابی یا نوشته ای بر من صلوات بنویسد ، تا زمانی که نام من در کتاب هست فرشتگان پیوسته برای او از درگاه حق طلب آمرزش می کنند

منبع : داستانهای صلوات – ص۸ – سفینه البحار – ج ۲ – ص ۵۰

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :